Livios framtid i Umeå!

13 Apr 2022

Livios framtid i Umeå!

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten har nu fattat beslut om att istället för att ta över fertilitetsverksamheten i egen regi från och med årsskiftet, göra en ny upphandling. Som vi tidigare meddelat kommer Livio att fortsätta bedriva fertilitetsvård i Umeå oavsett regionens beslut men detta innebär att vi på Livio kommer att ha möjlighet att delta i den upphandling som nu ska ske.

Vi är väldigt glada för dessa nyheter men skulle du ha funderingar eller känna oro finns vi här för dig.