Kontrollera recept inför julstängningen

7 Nov 2018 Inför julstängningen är det viktigt att ni som är under pågående behandling kontrollerar att ni har de läkemedelsrecept som ni behöver. Kontakta oss (090-785 91 59) så snart som möjligt om ni behöver förnya något recept. Hälsar personalen på Livio FC Umeå ...
Läs mer

Jultider Livio Umeå

22 Okt 2018  Vi har jul-nyårsstängt fr.o.m. 22/12 – 6/1 – 2019. Fredag 21/12 är telefonrådgivningen öppen till kl 12:00. Sista OPU dag 2018-12-14 Sista ET ( embryotransfer) 2018-12-19 Sista FET (frysembryotransfer) 2018-12-20 Sista dag för insemination 2018-12-20  För start av behandling under julstängning – enligt ...
Läs mer

Sökes: Ägg och spermier!

8 Okt 2018

På måndag den 8 oktober inleds den nationella donationsveckan. Donerade ägg och spermier är en förutsättning för att många ofrivilligt barnlösa ska få möjlighet att bli föräldrar. Men efterfrågan är mycket större än tillgången och väntan blir ibland så lång att tiden rinner ut för dem  som står i kö till behandling.

Livio vill denna vecka uppmärksamma en donationsverksamhet i skymundan. För de ofrivilligt barnlösa som behöver hjälp med donerade ägg eller spermier kan väntetiden bli lång och behandlingen i värsta fall utebli ...
Läs mer

ZIKA-virus Livio Umeå

10 Aug 2018 Ska du/ni ut och resa? Vänligen observera att om Zikavirus finns på ditt/ert resmål kan behandling hos oss inte påbörjas förrän 6 månader efter resans slut. Vi följer WHO`s rekommendationer om att man inte ska resa till länder i kategori 1 eller 2 om man är eller vill bli gravid. Läs mer på WHOs hemsida.     ...
Läs mer

Donatorer sökes Livio Umeå

25 Apr 2018 Livio Fertilitetscentrum Umeå deltar ofta vid olika evenemang för att uppmärksamma behovet både ägg- och spermiedonatorer. Bland annat brukar Livios personal delta i Brorundan, Vårruset och Blodomloppet för att försöka rekrytera donatorer. Vid den årligen återkommande nationella donationsveckan finns vi alltid på plats och informerar samt deltar även i intervjuer i tv, radio och tidningar. Läs mer om ägg- och spermiedonation. ...
Läs mer

Välkomna att besöka oss under den nationella donationsveckan

10 Okt 2017 Just nu pågår nationella donationsveckan som är en årligen återkommande kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen i syfte att uppmärksamma organ och vävnadsdonation samt få fler personer att ta ställning. Vi kommer att delta med personal från IVF-kliniken Umeå för att försöka informera och synliggöra bristen på donatorer av spermier och ägg för IVF-behandling. I Umeå kommer donationsfrågan att uppmärksammas genom lokala aktiviteter på Norrlands universitetssjukhus. Vi kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Donationskort ...
Läs mer